Det er Domstoladministrasjonen som har beregnet reduksjonen på 100 millioner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Dette er den mest krevende økonomiske situasjonen den tredje statsmakt har stått overfor i vår tid, og jeg har anmodet om et ekstraordinært styremøte 12. oktober for å diskutere situasjonen, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

De største utgiftene til domstolene er lønn, lokaler og teknisk utstyr.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett betyr betydelige reduksjoner på alle disse postene. I og med at det er bestemt at alle rettssteder skal bestå, forventer domstolene at regjeringen og Stortinget også er villig til å finansiere den vedtatte strukturen, sier Urke.