Aavitsland om mulig omikronbølge: Sykehusene bør se over beredskapsplanene sine