Regjeringen ber NVE gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraft på land

foto