2.800 demonstrerte mot arbeidstidspress på lærerne