Truslene kommer i flere former, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST). De mener virksomheter knyttet til forsvar, beredskap, politikkutforming eller teknologi hvor Norge er langt framme, er særlig utsatt for dataangrep.

Det kan også komme fordekte anskaffelsesforsøk overfor norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer fra aktører involvert i militær modernisering og opprustning, særlig Russland, Kina, Iran og Pakistan, ifølge PST.

Selv om det er avdekket få tilfeller av forsøk på å påvirke meningsdannelse i Norge, må vi ifølge PST ta høyde for at fremmed etterretning kan gjøre forsøk i året som kommer.