Strålevernet med kraftig kritikk av Halden-reaktoren