To dødsfall knyttet til utbrudd ved Drammen sykehus