Avsluttet søk etter omkomne etter helikopterstyrten på Svalbard