Bankene har meldt om lavere etterspørsel etter boliglån de siste tre kvartalene, men venter ikke videre fall i andre kvartal, opplyser Norges Bank i en pressemelding.

– Utviklingen var nokså lik for etterspørsel etter førstehjemslån. Etterspørselen etter fastrentelån falt også litt i første kvartal, og utviklingen forventes å fortsette i andre kvartal, skriver Norges Bank.

Bankene ble i undersøkelsen spurt om hvilke begrunnelser som er viktige når de gir lån til kunder som kan komme i brudd med kravet til betjeningsevne. De fleste bankene trekker fram forventninger om høy inntektsvekst som begrunnelse for å gi lån til slike kunder, heter det videre.

Samtidig holdt den samlede kredittpraksisen seg omtrent uendret i første kvartal.

– Fire av ti banker melder om noe økt risiko det siste halvåret for at næringseiendomsforetak kommer i brudd med lånevilkår. Dette er en nedgang fra tilsvarende spørsmål til bankene i 2023.