– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Toglinje RE11 Skien – Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen kan påvirkes.

Tidligere var det stengt mellom Drammen og Sande på grunn av strømproblemer.