48,7 prosent av fisken som lakseprodusenten Mowi slaktet i uke 14, ble klassifisert som produksjonsfisk, den laveste kvalitetsgraden for laks som er godkjent som menneskemat, skriver Intrafish.

Seksjonssjef Lise Rokkones i Mattilsynet omtaler nivået som «svært høyt».

– Det er bekymringsfullt at så mange fisk har dårlig velferd. Vi må gå ut fra at fisk som slaktes med store åpne sår, har hatt dårlig velferd i en tid før den ble slaktet. Mowi og andre oppdretterne må jobbe forebyggende for å snu den negative utviklingen vi har sett de siste årene, skriver hun i en epost til Intrafish.

Generelt er rundt 90 prosent av norsk fisk klassifisert som superior, den høyeste standarden. Den dårligste fisken, produksjonsfisk, kan ikke eksporteres ut av Norge før den er feilrettet.

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Hjetland skriver i en epost til nettstedet at Mowi har vært åpne om en høy andel produksjonsfisk i første kvartal grunnet unormalt høy forekomst av perlesnormanet og vintersår, samt en kald vinter.

– Mattilsynets figur viser også at Mowi har vært under snittet alle andre år siden 2018. Vi tar fiskens velferd på høyeste alvor, og det er selvsagt svært frustrerende for Mowi og de ansatte når uventede hendelser som enorme mengder perlesnormaneter oppstår, skriver Hjetland.

Kommunikasjonsdirektøren er blitt forelagt kommentarene fra Rokkenes i Mattilsynet, men har ikke svart direkte på dem, ifølge Intrafish.

Den uvanlig store utbredelsen av perlesnormanet har i vinter påvirket en rekke lakseoppdretter langs store deler av kysten, ifølge Intrafish.