Lav oljepris og fall i oljeaksjer trakk Oslo Børs ned