To personer alvorlig skadd i gasseksplosjon på Heimdal-feltet