Rev felt i Alta – jaktlaget tror det er skabbreven som angrep barn