Sanner vil fylle koronagapet med midler fra oljefondet