Miljøverndepartementet sier nei til felling av flere bjørner