Søndagens snittpris per kWh er 6,05 øre lavere enn lørdag og 23,6 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 49,2 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 5,7 øre høyere enn lørdag og 9,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 82,6 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 4,8 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.