Det er Miljøpartiet De Grønne (MDG) som står bak representantforslaget som skal stemmes over i Stortinget. Forslaget ble fremmet av representantene Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg i sommer.

Da saken tidligere i høst var oppe i energi- og miljøkomiteen vendte regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt Fremskrittspartiet, tommelen ned. Nå har sistnevnte snudd.

– Fremskrittspartiet vil nå sikre flertall for forslaget om å be regjeringen legge fram en handlingsplan for omstillingen vekk fra gummigranulat. På denne måten får staten og idretten en felles forståelse av omfanget, kostnadsbildet og nødvendig fremgangsmåte i arbeidet med å fase ut gummigranulatet, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp).

Han sitter i den nevnte energi- og miljøkomiteen som har hatt saken til behandling.

Med Frp på laget sikrer MDG, Høyre, Venstre, SV, Rødt og KRF etter alle solemerker flertall når det skal voteres tirsdag.

Regjeringens svar

I begynnelsen av oktober kom regjeringen med sitt svar til forslaget fra Bastholm og Nguyen Berg. Der peker daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide på at det fra myndighetenes side er opprettet dialog med Norges Fotballforbund (NFF) i saken.

Videre henviser statsråden til at NFF allerede har igangsatt en rekke tiltak for å kartlegge en rekke forhold rundt arbeidet med utfasing av gummigranulat. Regjeringen har over neste års statsbudsjett bevilget 5,5 millioner kroner til prosjektet.

«I lys av arbeidet som nå skjer på feltet, ser vi ikke at det i tillegg er behov for at regjeringen legger fram en strategi for en omstilling», konkluderer Barth Eide.

Nå går det altså likevel mot at opposisjonen pålegger regjeringen å igangsette dette arbeidet.

Miljøpartiet De Grønne har tidligere krevd at regjeringen tar grep rundt gummigranulat-utfordringene norske fotballklubber står overfor før EU-forbudet trer i kraft i 2031.

Det er bred enighet om at man må bytte ut det miljøfiendtlige banefyllet, men enn så lenge er det ingen som vet hva som skal erstatte de små, svarte gummikulene.

Norges Fotballforbund (NFF) og Norges idrettsforbund (NIF) har stilt seg bak MDGs krav og leverte høringssvar før behandlingen i energi- og miljøkomiteen (EMK).

Rettet kritikk

Etter behandlingen i komiteen var MDG-leder Arild Hermstad tydelig overfor NTB at han også ønsket Frp med på laget før tirsdagens votering.

– Jeg er ekstremt skuffet over at Frp her støtter regjeringen og svikter norsk breddeidrett som betyr så mye for så mange nordmenn. Dersom de ikke snur, så tror jeg alle bankende fotballhjerter vil merke seg at Frp ikke står opp for fotballen i hele landet, sa Hermstad.

Frp reagerer på Hermstads utspill.

– Dette er uberettiget kritikk fra Hermstad. Vi alle er kjent med utfordringene breddeidretten står overfor når gummigranulat skal fases ut. Det er store kostnader relatert til omstillingen, som idretten på ingen måte kan bære alene, sier Marius Arion Nilsen til NTB og legger til:

– Frp er opptatt av at veien som velges framover er gjennomtenkt, økonomisk forsvarlig og gir reell miljøgevinst. Frp har derfor besluttet å støtte forslaget om en handlingsplan for omstillingen vekk fra gummigranulat.

Felles forståelse

Norges Fotballforbund har anslått at omstillingen bort fra gummigranulat vil koste 10 milliarder kroner.

– Å vedta kostbare miljø- og klimatiltak, uten grundig utredning på pris og miljø- eller klimaeffekt er Frp imot. Vi ser derfor fram til å få dette belyst gjennom vedtaket om en handlingsplan, sier Marius Arion Nilsen.

MDG-leder Hermstad sier til NTB at strategien skal sette rammer for en plan som skal gi norske idrettsklubber en trygg overgang bort fra gummikulene.

– Vi trenger støtte til utvikling av ny teknologi, nye løsninger og nye baner. Staten kan for eksempel bidra med momsfritak på alternativer til gummigranulat og bidra til trygg avhending av farlig avfall fra gamle baner. Staten kan også lage en tydelig plan for hvem som skal ta hvilke kostnader. Alt det kan en nasjonal strategi sette rammene for, sier partilederen.

NTB har bedt om en kommentar fra Norges Fotballforbund til Frps snuoperasjon i stortingssaken, foreløpig uten å få svar.