Dekk private barnehagers ekstrakostnader til strøm og korona