Kravet om å holde én meters avstand på offentlige steder avvikles