Norsk terrorberedskap heves ikke etter London-bomber