Tidligere etikksjef skeptisk til nedleggelse av Etikkrådet