Med en halvbra TV-debatt bak seg og gode meningsmålinger med seg, var Høyre-leder Jan Petersen svært tilfreds da han i går gjestet Nord-Trøndelag. Til tross for at flertallet av politiske kommentatorer hadde kåret Jens Stoltenberg til vinner av torsdagens TV-duell, var ikke Petersen knust av den grunn.

- Jeg er sånn passe fornøyd med debatten. Vi fikk inn noen sting på hverandre begge to, fastslår Petersen, som medgir at Stoltenberg er en meget dyktig duellant.

TV-debatten førte ikke til at noe nytt kom frem om Høyres politikk, og skal vi tro Petersen er det intet nytt å forvente heller.

- Vi kommer ikke til å forandre vår politikk nå. Det nytter ikke å bygge troverdighet de siste 14 dagene før valget, postulerer Petersen.

Stoltenberg tar feil

Under TV-duellen omtalte Jens Stoltenberg Høyres sykelønnsforslag i harde ordelag, og hevdet at hvis man ble syk to-tre dager i løpet av ett år, ville en vanlig lønnsmottaker tape 2200 kroner. Jan Petersen hadde noe vanskelig for å forklare dette under debatten, men dagen derpå hevder Petersen at Stoltenberg tar grundig feil.

- For det første har ikke Stoltenberg regnet med at skatten i dette beløpet, sier Petersen. Han hevder videre at skal man komme opp i et beløp på over 2000 kroner, må man være sykemeldt sammenhengende 14 til 15 dager.

Men skulle Høyre havne i regjeringsposisjon vil sykelønnsordningen være et av de punktene som Høyre vil gå tilbake på om nødvendig.

- Man må ofte kjøre kompromiss for å få flertall for en sak, sier Petersen og fremholder at Høyre jobber med flere modeller på sykelønn.

Skole er et av Høyres satsningsområder, og Petersen mener alt for lite blir gjort i dag.

- Ap mangler den fantasien som trengs for at man kan gjøre forandringer i Norge. Trond Giske er et eksempel på at sosialdemokratiet har stivnet. Her trengs det dyptgående reformer, prosederer Petersen og regner opp høyere timeantall, satsning på yrkesutdanning, bedre lærerutdanning og innhold i skolen som viktige politiske spørsmål.

- Jeg håper Giske kan komme med en reform som ikke medfører for mye byråkrati, utfordrer Petersen.

Liberalt landbruk

Jan Petersen er overbevist om at Høyre-politikk er god distriktspolitikk, og at deres løsning på landbruksspørsmål er gode. Det første han vil sørge for er at jordbruksoppgjøret forsvinner. Han vil ikke ha den formen for avtaleverk.

- Staten skal fastsette klare rammer, samtidig som landbruket må bli friere til å utnytte sine egne eiendommer, sier Petersen. Han ønsker at landbruket skal slippe unna unødvendig byråkrati og at det skal være enklere å gjøre grep for å være mer effektiv, for eksempel i samdrift og fellesfjøs.

- Det er hårreisende at bønder skal bli straffet for å være kreative, fastslår Petersen. Han er ikke imponert over andre partiers politikk på dette området.

- Jeg blir fortvilet når Senterpartiet snakker om distriktspolitikk. Det er en gjennomgående svartmaling av situasjonen som er et fullstendig feil signal å sende til de som satser sin fremtid i distriktet, fastslår Petersen.

Trøndelagsfylkene har svært få skatteytere som betaler toppskatt, og som dermed kan nyte godt av Høyres skatteprogram. Petersen hevder likevel at deres politikk er bedre enn Aps.

- Vi har regnet inn et høyere bunnfradrag, noe Ap ikke har med i det hele tatt, fastslår Petersen.

Gass hindrer ikke KrF

- Jeg håper inderlig at det blir bygd gasskraftverk i Skogn. Dette er vel et av de beste prosjektene av dem alle, fastslår Petersen. Han avslører overhodet ingen bekymringer for å ta i bruk gass på denne måten i Norge. Han har heller ingen bekymringer for at gasskraftstandpunktet vil føre til at et samarbeid mellom Kristelig folkeparti (Krf.) vil bli umulig.

- Bondevik har uttalt seg såpass tydelig at det neppe vil være noe til hinder, fremholder Petersen. Han er imidlertid meget tilbakeholden i å spekulere i hvordan regjeringskabalen kan se ut etter valget.

- Jeg ser egentlig for meg kun to alternativer. Enten blir det en bred borgerlig sammenslutning, ellers fortsetter Arbeiderpartiet i regjeringen. Noe annet har jeg vanskelig å forestille meg, sier Petersen. Når det gjelder hvem som blir statsminister, er han enda mer tilbakeholden, men fastslår at han er statsministerkandidaten for Høyre.

Overflødig forvaltningsnivå

Fylkeskommunene er et administrasjonsnivå for mye for Jan Petersen.

- Jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet ikke benyttet seg av sjansen til å legge ned fylkeskommunen da sykehusdriften ble statlig, sier Petersen. Men skulle ikke Høyre få flertall for å nedleggelse, vil Petersen heller ha det slik det er i dag enn at man lager seks-syv store regionale fylker.

- Det vil medføre store kostnader til nedbygging av gamle og oppbygning av nye fylkeskommuner, og fortsatt vil vi ha et unødvendig tredje forvaltningsnivå, sier Petersen. Når det gjelder kommunesammenslåing mener han at det ikke skal skje annet enn ut fra lokalt initiativ og ikke ut fra statlige forordninger.

Petersens program i Nord-Trøndelag var et bedriftsbesøk i Follafoss, samt valgstand på Steinkjermartnan. Deretter gikk turen til Steinvikholm og opera.

- Jeg vil vise at Høyre også legger vekt på kulturpolitikken, og reiser derfor gjerne på denne operaen. Kultur er viktig, fastslår Jan Petersen.

Jan Petersen er ikke på Steinkjermartna´ for å få billig spekepølse eller se på tvilsom arkitektur. Her er det stemmesanking og spredning av Høyres glade budskap som er i sentrum.