Leder Jan Skogseth for NFO gikk onsdag ut til TV 2 og ba om å få byttet ut NHOs forhandlingsleder. Han ville heller ha styreleder Stein Nilsen i NHO Luftfart inn i forhandlingene.

NHO avviste det allerede da, men reagerer nå overfor VG sterkt på utspillet.

– Det er svært uvanlig at man ber om å bytte forhandlingsleder, og det er en fullstendig avledning fra sakens kjerne, som dreier seg om et helt ublu lønnskrav som NFO ikke får gjennomslag for, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Partene skal møtes til mekling torsdag klokken 15. Tidligere torsdag ble det kjent at NFO bytter sin egen forhandlingsleder til dagens meklingsmøte fra foreningsleder Skogseth til tariffkomitéleder Petter Wettre.