Økt oljepris bidro til at Oslo Børs holdt seg i pluss