Sjømat Norge hevdet 14 prosent av norsk storfe dør: - Helt feil

foto