Den årlige undersøkelsen er utført av Extended Performance Satisfaction Index Rating (Epsi Rating) og Norstat, og er den 14. i rekken, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen viser blant annet at privatkundene i snitt er omtrent like tilfredse som på samme tid i fjor, at lojaliteten ligger på stedet hvil, og som i fjor svarer hver femte strømkunde at de vurderer å bytte strømleverandør.

Ni av ti strømkunder vet hvilken strømavtale de har, noe som er en betydelig høyere andel enn for bare noen år tilbake.

– Strømpriskrisen har ført til økt oppmerksomhet om strøm, skriver juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet i en epost til avisen.

– Det er dessverre likevel liten grunn til å friskmelde strømmarkedet. Fire av ti sier i våre undersøkelser at de har opplevd å bli lurt da de kjøpte strøm. En av to har heller ikke byttet avtale de to siste årene, og faren for at de betaler mer enn de må, er stor, skriver han.

Når det gjelder kundetilfredsheten ligger snittet i bransjen på 67,1 (av maks 100), og på toppen ligger NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) med en kundetilfredshet på 72,7, mens kundene hos NorgesEnergi er minst fornøyd (61,7).

Neste en firedel, 23 prosent, svarer at de har vært kunde i samme selskap i ti år eller lengre.