Byrådet i Oslo anbefaler å opprettholde det midlertidige byggeforbudet i forbindelse med revidering av småhusplanen, men understreker at søknader som samsvarer med forslaget til ny småhusplan, vil kunne bli behandlet.

Byrådets innstilling skal videre til behandling i byutviklingsutvalget.

Stansen i april ble innført fordi plan- og bygningsetaten hadde lagt fram forslag til nye, strengere regler, og byrådet ville avvente de nye reglene.

Ifølge Aftenposten vakte dette kraftige reaksjoner fra dem som ble rammet av forbudet og hadde lagt ned store beløp i søknader – som har blitt liggende ubehandlet siden byggestoppen ble innført.

– Byrådet gir nå en tydelig beskjed om at byggesøknader som samsvarer med forslag til ny småhusplan, skal kunne behandles, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) i en pressemelding.

I forslaget til ny småhusplan har man redusert utnyttelsesgraden på tomter fra 24 til 16 prosent, alle boliger må ha minst 600 kvadratmeter tomt og en rekke andre tilstramminger, skriver Avisa Oslo.

– Vi planlegger for at den reviderte småhusplanen med nye bestemmelser skal bli ferdig i inneværende bystyreperiode, slik at alle relativt raskt vet hva de har å forholde seg til, sier Marcussen.

Til Aftenposten sier leder i Byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), at han er glad for at byrådet tar tak i problemstillingen, men understreker at han må se nærmere på forslaget.