Lørdagens snittpris per kWh er 25,02 øre lavere enn fredag og 51,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 91,06 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 64,03 øre lavere enn fredag og 90,2 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst- og Sørvest-Norge vært 1,34 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 91,06 øre, dekkes 16,2 øre.

Minsteprisen blir på 49,9 øre per kWh mellom klokken 13 og 14 og er den laveste i landet.