Det vil gå uker før anken i Jensen-saken kan behandles