Hjernesykdom gir frykt for framtiden til hjort og rein