Høie: Stor risiko for spredning til andre kommuner, men vi tror det kan være mulig å stoppe viruset