Oslo: I siste tertial i fjor ankom 22.818 asylsøkere, mot 1.185 personer i første tertial i år, viser tall fra Utlendingsdirektoratets (UDI) virksomhetsrapport som ABC Nyheter har tilgang til.

– Dette er det laveste antallet asylsøkere som har kommet til Norge siden første tertial 1997. Da kom det 499 asylsøkere, skriver direktoratet.

UDI slår også fast det lave antallet asylsøkere «har klar sammenheng med grense- og ID-kontrollene i Norge, Sverige og Danmark og ellers i Europa».

Trenden vil trolig fortsette, siden direktoratet har redusert prognosen på antall asylsøkere i 2016 fra 33.000 til 25.000.