Eksamen avlyses for videregående skole og 10. klasse