To dødsfall etter koronavaksinasjon i Norge undersøkes