Undersøker tips om trusler innad i politiet etter 22. juli