Koronalettelser: Meteren, munnbindpåbud og isolasjonskrav kan ryke