Oljevernaksjon iverksatt etter voldsom brann i russisk tråler