De innledende forhandlingene startet 5. april, og 3. mai ble det enighet mellom Spekter og Akademikerne om de sosiale bestemmelsene i årets hovedoppgjør.

Deretter har Legeforeningen gjennomført sentrale forhandlinger, og alle foreninger har hatt lokale forhandlinger, før Akademikerne torsdag avsluttet årets forhandlinger med Spekter.

Kun to lokale uenigheter ble brakt inn i de avsluttende forhandlingene sentralt. Disse er nå løst.