79 nye smittede i Oslo siste døgn – 52 færre enn snittet de foregående sju dagene