Fredag trykte Trønder-Avisa rykter om en forestående utbryterliste i Nord-Trøndelag. Senere samme dag kom meldingen om at Dag Danielsen vil samle utbrytere i flere fylker til et felles parti. Men foreløpig holder han svært tett om hvem han har snakket med i Trøndelagsfylkene.- Jeg får henvendelser fra hele landet, forsikrer han.- Har du fått mange fra Trøndelag? - Nei, der har jeg ingen konkrete.- Du har fått henvendelser fra hele landet, men ikke fra Trøndelag?- Nei, he he, jeg kan ikke gå ut med navn, men må vise diskresjon, kommenterer Danielsen.Henvendelser skal ha kommet både før og etter suspensjonen av Vidar Kleppe, men Danielsen bekrefter at suspensjonen har forsterket interessen for alternative lister.Dag Danielsen står selv på førsteplass på en alternativ Oslo-liste, der Fridtjof Frank Gundersen innehar andreplassen. Nå mangler de 50 underskrifter for å kunne stille liste til høstens Stortingsvalg. Danielsen har antydet at et landsomfattende parti kommer når fylkeslistene er klare 31.mars, og sier at han tror partiet vil komme i god tid før valget.- Vi har jo ikke noe formelt vedtak ennå, understreker han.Det er utbrytere fra Vest-Agder, Hordaland og Oslo som har vist sterkest interesse for å danne alternativ liste og nytt parti. - I Vest-Agder er det enormt stor interesse. Nå er Vidar Kleppe i tenkeboksen og hvis han bestemmer seg vil fylkeslista være på beina ganske snart.Danielsen vil helst ha med det praktiske å gjøre. Inntil videre avventer han initiativ fra fylkeslistene.- Jeg ser for meg et samarbeid mellom listene, avslutter han.

Ikke reddFormann i Sør-Trøndelag Frp Morten Ellefsen er ikke bekymret over trusselen fra misfornøyde Frp-ere.- Om det blir stilt en alternativ liste, så frykter jeg den ikke. Vi hadde en situasjon for fire år siden, da utbrytere fra Frp startet Kystpartiet. Det fikk 100 stemmer.- Tror du ikke et landsdekkende parti med Vidar Kleppe kunne ha bredere nedslagsflate enn Kystpartiet?- Jo litt, men det har ikke stor betydning.Ellefsen hevder at han ikke har fått særlig med reaksjoner etter Kleppe-saken.- Nei, ingen spesielle. Styremøtet diskuterte dette i går, men ingen følte behov for noe vedtak i den ene eller andre retningen.Det eneste Ellefsen kan komme på, er en dame som ringte og syntes at Kleppe var slik en bra mann. Han er heller ikke redd for at folk snakker om å bryte ut på bakrommet.- Nei, jeg har ikke det inntrykket. Folk sitter ikke på meningene sine her.

Dag Danielsen (tv.) vil stå på førsteplass på en alternativ liste i Oslo, med Fridtjof Frank Gundersen på andreplass.