Over 200 personer er døde av koronaviruset i Norge