10.500 flyktninger og asylanter er så langt i år sikret bosetting ute i en av landets 428 kommuner.

* 232 kommuner har sagt seg villige til å bosette det de er bedt om - eller flere - fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

* 138 kommuner vil ta imot noen, men ikke så mange som de har blitt bedt om. Blant disse er store kommuner i Trøndelag som Melhus og Steinkjer.

* 21 kommuner i landet sier blankt nei til å være med på dugnaden. Blant disse er Roan, Osen, Fosnes, Flatanger og Røyrvik i Trøndelag.

IMDIs status ved utgangen av august er at det nå mangler nesten 2000 bosettingsplasser for 2015.

Tror flere kommer

Statsminister Erna Solberg sier til Adresseavisen at høsten og vinteren vil kreve mer av kommunene i arbeidet med å bosette den stadig sterkere strømmen av flyktninger og asylanter.

Norge har vedtatt å ta inn 8000 syriske kvoteflyktninger over tre år.

Solberg fastslår at Norge kommer til å bosette langt flere, når man legger til syrere som selv tar seg til Norge og søker asyl.

Solberg følger nå flyktningekatastrofen sammen med sine tre involverte departementet; Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og ikke minst Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

KOMMENTAR: Europa revner

- Er Norge og kommunene godt nok forberedt på asylsbølgen som vi nå ser kommer?

- Nei. Vi vil kreve stor innsats fra kommunene for å få dette til. Boligmarkedet er anstrengt, men kanskje litt lettere akkurat nå. Men boligsituasjonen ute i kommunene er nok terskelen for mange, sier Solberg.

- Mange av dugnadsløftene om bosetting fra kommunene ble gjort på vilkår om mer penger i statsbudsjettet. Hva tenker du om det?

- Det er viktig å huske at mange av kommunene som bosetter går i pluss. Det dreier seg om man er god på integrering eller ikke. Kommunene må se på de som gjør det bra, og lære av disse. Hvis hjertelaget skal være avhengig av statsbudsjettet, bør de ta seg en runde til, sier statsministeren.