Det er klokken elleve om kvelden det skjer. Hver eneste en av de 200 guttene på Torshov transittmottak blir sett i øynene av en nattvakt de kjenner.

Da skal alle gutta på mottaket for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ligge i sin egen seng, med hodet på puten.

Sist torsdag, da nattevakten kom, var en seng og en pute tom på køyesengsrommet for fire.

Den 16 år gammel afghanske gutten som skulle ha ligget der og lest på telefonen eller sovet hadde i stedet redd opp sengen.

Han hadde fylt den sorte bagen han fikk på Refsnes registreringsmottak med sine egne eiendeler, tatt med seg jakken sin – og dratt.

LES MER OM DENNE SAKEN: - Det er ingen som leter

Forsvinningene

Den afghanske gutten som forsvant fra Torshov forrige torsdag er ikke alene om å forsvinne for norske myndigheter.

Bufetat region Øst, som har ansvaret for de minste asylbarna under 15 år, og UDI, som har ansvaret for de mellom 15 og 18, har så langt i år meldt fra om 45 barn som har forsvunnet:

Ni barn under 15 år er borte fra barnevernets ulike omsorgssenter. To er kommet til rette, påtruffet på gaten i Oslo.

36 barn mellom 15 og 18 er forsvunnet fra mottak for enslige mindreårige landet rundt.

I tillegg forsvinner det barn i registreringsfasen, bekreftet Politiets utlendingsenhet i forrige uke.

Det finnes ingen samlet oversikt over barn som forsvinner etter at de er bosatt ute i kommunen.

«Synes det er lave tall»

De yngste barna er barnevernets ansvar etter at de er registrert. Ved utgangen av oktober hadde barnevernet overtatt ansvaret for 504 barn under 15, blant disse fire niåringer, 13 på ti år og 10 på elleve år.

Barna blir plassert i egne omsorgssenter og boenheter med tettere oppfølging. Likevel er syv barn fortsatt savnet for norske myndigheter.

Bufetat er overrasket over at de ikke er flere forsvinner.

- Med tanke på den ekstreme økningen i ankomster, synes vi dette er et relativt lavt tall, sier seksjonssjef for fagstaben i Bufetat region Øst, Anne Karin Mullally.

- Ett barn forsvant etter at alderen ble vurdert til å være over 15 år og ett etter å ha fått avslag på søknad om opphold. Generelt er det få barn som forsvinner fra omsorgssentre for barn under 15 år, sier Mullally.

Frykten

Tallmessig har ikke antallet forsvinninger vokst i takt med den eksplosjonsartede økingen i antall enslige asylbarn som kommer til Norge. Men ute i mottakene og i Kripos ser man likevel med voksende uro på forsvinningene.

- Vi har etterretningsopplysninger om kjente seksuallovbrytere som har oppholdt seg ved mottakssentre, både ved ordinære mottak og ved mottak for enslige mindreårige, sa Vigleik Antun, assisterende sjef for Kripos, til Aftenposten tirsdag.

Kripos har nasjonalt etterretningsansvar i forbindelse med migrasjonssituasjonen som eskalerte i september. I sine rapporter har de uttrykt bekymring over situasjonen med mange enslige mindreårige på mottakene.

- Noen reiser nok videre, slik Bufetat beskriver. Men det er uansett grunn til å frykte at barna blir utnyttet av kyniske voksne innen russcenen, kriminalitet, menneskehandel og barnearbeid. Asylbarna er alene, usikre, har kanskje gjeld og er sårbare, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Jorid Dalsegg Bertelsen er mottaksleder for Norsk Folkehjelp på Torshov. Nå har hun innført forsterket adgangskontroll.

- Sikkerheten bekymrer oss og opptar oss. Vi har erfaring for at mottak tiltrekker seg trafikk. Vi har høy beredskap nå. Vi ønsker ikke at våre gutter skal bli trukket inn i uønskede situasjoner.

- Som hva?

- Radikalisering, sedelighet, dårlig selskap. Vi har en sårbar gruppe her.

Kommer nok ikke til rette

Ved Torshov transittmottak håpet man i det lengste at den 16 år gamle afghanske gutten skulle dukke opp i løpet formiddagen neste dag.

Etter 24 timer ble det rutinemessig slått alarm. Politiet, UDI og Barnevernet. Alle registrerer. Men ingen leter aktivt utenfor mottaket.

Mottaksleder Jorid Dalsegg Bertelsen sier de alltid gjør undersøkelser i mottaket og i vennegjengen. Hun tror ikke gutten kommer til rette.

- Sengen var pent redd opp og en av gutta kunne fortelle at han hadde sagt han ville reise til et annet land.

- Er du bekymret?

- Ja. De er barn. Det er best at gutta er her. I ordnede forhold.

Redd Barna tror noen hadde lett om en norsk 16-åring forsvant.

Foto: Stein Bjørge, Aftenposten