Flere virus utelukkes som årsak til hundesykdommen