UDI: Anslaget på 60.000 ukrainske flyktninger blir trolig noe lavere