LO om budsjettforslaget: Et oppgjør med åtte års borgerlig styre