Forlenget varetekt for siktet far etter barnedødsfall