Grønt lys for å frata 20-åring lappen etter festing