NTNU kan bli den eneste lærerutdanningen der det er mulig å ta mastergrad i samtilige skolefag. Neste år blir lærerutdanningen femårig. Men fremdeles kan studentene velge om de vil ta en mastergrad eller ikke.

Marthe Værnes Moen

foto
Marthe Wærnes Moen

- Jeg har ikke tenkt å ta master. I stedet ser jeg for meg at jeg skal ta et ekstra fordypningsfag det femte året slik at jeg blir adjunkt med opprykk. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men tror kanskje det er bedre med fordypning enn med master. Det betyr at jeg kan undervise i flere fag. Siden jeg utdanner meg til grunnskolelærer for 1.- 7 trinn tror jeg det er bra å være fleksibel. Det vil også være attraktivt på mindre skoler.

Stian Solbakken

foto
Stian Solbakken.

- Det høres helt perfekt ut at NTNU planlegger å lage masterprogram i alle skolefag. Selv har jeg lyst på master i engelsk, og det kan jeg ta i dag også. Jeg går dette studiet fordi jeg vil bli lærer, og skolene verdsetter folk med lærerutdanning.

Birgitte Remøy Aune

foto
Birgitte Remøy Aune Foto: LEIKNY KRISTINE HAVIK SKJÆRSETH

- Jeg har lyst til å ta master i spesialpedagogikk. Det har de her allerede. Jeg vil ta spesialpedagogikk fordi pedagogikk er det gøyeste og mest interessante vi har.

LES OGSÅ KRONIKKEN: La lærerne gjøre karriere i klasserommet

Marte Bekkevoll

foto
Marte Bekkevoll

- Jeg tror det lønner seg å ha mastergrad. Vi kommer til å stå sterkere med enn uten når vi søker jobb. Men jeg har hørt både fordeler og ulemper. Det koster mer for skolen, særlig i barnetrinnet. Selv har jeg lyst på mastergrad i spesialpedagogikk og håper at det kan kombineres med å være kontaktlærer.